Line Hou


Line er traume- og psykoterapeut, konsulent og rådgiver. Hendes erfaring spænder bredt og har i mange år været koncentreret omkring selvmordsforebyggelse og uddannelse af kompetente rådgivere og gruppeledere.

Line har ledelseserfaring fra sundhedssektoren og har siden 2006 fokuseret på psykoterapi, krisehåndtering og traumebevidsthed i ledelse.

Sasja Iza Christensen


Sasja er traume- og psykoterapeut og projektmager. Hun har arbejdet som projektleder og udviklet nye helhedsorienterede behandlingstilgange til traumatiserede flygtninge som inkluderer natur og fællesskab.

Sasja er optaget af at skabe helende strukturer for kollektive traumer, og leder bl.a. terapigrupper for racisme-ramte i Danmark.

Kontakt os


Du er velkommen til at skrive til os og høre mere.