Traumebevidste ledere skaber bæredygtige forandringer

Traumebevidst lederskab handler grundlæggende om at forstå og imødegå virkningerne af traumer på individer og grupper i en organisationskontekst og samtidig sætte kurs mod fremtidens nødvendighed i kompetence- og relations baseret ledelse.

 

Traumebevidst ledelse skaber ledere, der styrker og udvider deres lederskabsforståelse, i retning af at være katalysatorer for et trygt og støttende miljø som forudsætning for trivsel og udvikling, såvel individuelt som kollektivt.

Traumebevidste ledere er opmærksomme på hvordan traumer udtrykker sig og trigges, de skaber klare kommunikationslinjer og strukturer, og går forrest i at skabe en organisationskultur som fremmer heling og genopretning blandt ansatte.


Traumebevidst lederskab er fremtidens håb for trivsel og udvikling

Dette indebærer et relationelt lederskab, der fokuserer på at opbygge og styrke relationer ledere imellem, mellem ledere og medarbejdere, samt mellem medarbejderne indbyrdes.

Nysgerrighed på forskelligheder, tillidsbaseret kommunikation og empatisk kontakt mellem mennesker fremmer samarbejde, trivsel og flow i både ansatte og organisationen som helhed.


Kompetencebaseret lederskab handler om at fokusere på de færdigheder, viden og evner, som både lederen og medarbejderne bringer til organisationen. Dette indebærer at udnytte individuelle styrker og kompetencer, for at opnå organisatoriske mål og fremme en effektiv arbejdskultur.

 

Traumebevidste ledere vil være i stand til at kunne navigere mere fattet og med overskud, når traumeresponser vågner både i dem selv, i medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, samt det omgivende samfund. Lederen udvikler kompetence og relationelt lederskab, der er tidssvarende og som er den nye og fremtidsorienterede lederskabsform. Verden har brug for traumebevidste ledere!

Hvad er traumer?

Traumer opstår ikke kun på grund af overvældende oplevelser i en persons liv, traumer overføres og lever videre igennem generationerne og endelig er vi mennesker også påvirket af kollektive traumer fra historien, verdens udvikling, det nære og fjerne samfund.


Traumer opstår når voldsomme begivenheder ikke kan fordøjes og bearbejdes i situationen.

De ubearbejdede følelser og sansninger lagres inde i menneskekroppen, fysisk som psykisk og følelsesmæssigt. Men oplevelsen er ikke glemt, kroppen husker og nu og da vil oplevelsen, uden for viljens kontrol, vågne indefra eller bliver trigget af udefra kommende begivenheder eller påvirkninger, og komme til udtryk i form af forskellige traumeresponser.

Traumereaktioner gen- og udspilles hele tiden og ses i handlinger og i relationer, og det sker også på arbejdspladsen. Således vil en stor del af beslutninger, adfærd, kultur, kommunikation og holdninger på arbejdspladsen være baseret på mønstre og reaktioner med rødder i ubevidste og ubearbejdede personlige som kollektive traumer.

Træd ud af traumefeltet

I udviklingsforløbet Traumebevidst Lederskab arbejder vi mod at udvide bevidstheden om traumers virkning på individ og organisation. Vi undersøger traumers indflydelse på vores liv, gruppen, i organisationen og samfundet, og inkluderer de bevægelser der finder sted under overfladen, som ofte dominerer og influerer med uønsket effekt.


Samtidig styrker vi evnerne til at træde ud af traumefeltet og ind i fornyet klarhed, handlekraft og kontakt. Vi giver redskaber til at navigere gennem traumelandskaber og til at være medskaber af levende og blomstrende individer og fællesskaber.


Klarhed, kontakt og handlekraft venter på den anden side af traumefeltet.


Skal du med?

Kompetence- og Udviklingsforløbet

Traumebevidst Lederskab


Et forløb for ledere i 3 moduler:

Det personlige


 • Personlige traumer og traumereaktioner
 • Modstandskraft og personlige ressourcer
 • Støtte og integration


Det relationelle


 • Traumers manifestation i relationer
 • Sammenhængskraft og opbygning af gruppens kapacitet til at reflektere, bearbejde og integrere erfaringer.
 • Fællesskabet som sikker base og modgift til traumer


Det kollektive


 • Traumers manifestation i samfund og kultur
 • Ressourcer og modstandskraft i natur og kultur
 • Din organisations positionering og formål i traumefelt og samfund

Udbytte af Traumebevidst Lederskab

Kompetence- og udviklingsforløbet giver fordele til både leder og organisation

 • Øget medarbejder trivsel: ved at forstå traumers aftryk og udtryk i både medarbejdere og i dig selv, kan du skabe en mere støttende og inkluderende arbejdskultur, der fremmer trivsel og mentalt velvære.
 • Forbedret team dynamik: Traumebevidst Lederskab hjælper dig som leder til at identificere og løse potentielle konflikter og spændinger mellem medarbejdere. Det forbedrer samarbejdet og styrker udviklingen af stærke teams og sunde relationer
 • Øget produktivitet: Når du er i stand til at møde traumebaserede reaktioner hos medarbejdere, vil det hjælpe med at håndtere stress og undgå nedbrud, og dermed øge produktivitet og effektivitet
 • Bedre kommunikation: Traumebevidst Lederskab giver dig redskaber til at kommunikere på en måde, der tager højde for dine medarbejderes følelsesmæssige tilstande og skaber mere meningsfulde samtaler.
 • Reduceret personaleomsætning: Når medarbejdere føler sig forstået og støttet af deres ledere, er de mere tilbøjelige til at forblive i organisationen på lang sigt.
 • Innovativ tænkning: Ved at skabe et miljø, der prioriterer medarbejdernes trivsel, kan du fremme en kultur af kreativitet og nytænkning, da medarbejderne føler sig trygge ved at dele deres ideer.
 • Lederens egen udvikling: Traumebevidst Lederskab giver også lederne selv mulighed for personlig vækst og udvikling. Du lærer at håndtere egen stress, modgang og udfordringer på en mere konstruktiv måde.
 • Stærkere organisatorisk omdømme: Organisationer der viser nysgerrighed, bekymring og støtte for medarbejdernes trivsel har tendens til at have et bedre omdømme, hvilket kan tiltrække topkvalificerede talenter

TESTIMONIAL

JEG ER FRI!


“Jeg vil kæmpe når der er brug for det, men ikke længere på bekostning af min krop og mine relationer”MOTIVATIONEN ER TILBAGE


“Den kildende motivation i min krop, som jeg troede var væk, mærker jeg igen”


Aviâja Egede Lynge

- Børnetalsmand i Grønland,

MIO

DET ER MIT ANSVAR AT REGULERE MIG


Engang havde vi i Grønland en stærk reguleringskultur, men den brød sammen da vi ikke måtte være hvem vi var og skulle prøve at være på en anden måde


Traumebevidst Lederskab

Kompetence- og Udviklingsforløbet er målrettet topledere fra private såvel som offentlige organisationer.

Forløbet strækker sig over 18 måneder og foregår i en gruppe på 6-12 deltagere.

Formatet for forløbet består af både undervisning, træning og supervision.


Format

Fysiske kursusdageFælles online møderTræningsgrupperSupervision i træningsgruppeIndividuel supervisionNæste forløb i Traumebevidst Lederskab

starter september 2024 for ledere i Grønland


Hvordan er traumebevidsthed med til at styrke din ledelse og dit liv?


Vi arbejder med at fremme traumebevidsthed på såvel personligt, relationelt, organisatorisk og kollektivt plan


Personligt 

Uden traumebevidsthed kender vi ikke vores egne automatiske reaktionsmønstre, og vi ved ikke at de er udtryk for, at noget svært i vores fortid er blevet vækket til live af noget i vores nutid. Dermed risikerer vi at lade vores automatiske reaktioner tage os, blænde os og drive os i vores adfærd, i de valg og beslutninger vi træffer, i stedet for at tage beslutninger ud fra bevidsthed om egne faldgruber, ro og klarhed. 
Med traumebevidsthed vil du kende de tidlige signaler på, at et traume trigges i dig. Du vil kende din følsomhed over for signaler, personer og situationer, der får dig til at føle dig forkert, kritiseret eller lille. Og du vil kende historierne bag. 

Med traumebevidsthed vil du vide hvordan du kan regulere dig selv til mere ro og klarhed indeni og hvad du har brug for, for at kunne træffe beslutninger, når du bliver presset. Du vil kunne sortere i dine indre reaktioner, inden de kommer ud sammen med medarbejdere eller familie.


Relationelt

Uden traumebevidsthed kan vi få svært ved at handle i situationer hvor andre er pressede. Vi bliver selv overvældede og risikerer enten at lukke af og gøre os følelsesløse over for andres smerte, eller at tage alt for meget på os og få svært ved at bevare balancen. Enten får den pressede person ikke den relationelle resonans som de har brug for, eller også brænder vi selv ud. Med traumebevidsthed vil du vide hvordan du kan være til stede i mødet med et presset menneske, så personen opnår kontakt og regulering her og nu, og så du ikke selv overvældes. I situationen med din medarbejder, er du opmærksom på din tendens til at ville redde ham, og du bearbejder mønstret i supervision, således at jeres relation kan styrkes på et medmenneskeligt plan frem for et traumebaseret.

Med traumebevidsthed vil du være opmærksom på at skabe strukturer i organisationen som kan danne en tryg og regulerende ramme for både ledere og medarbejdere i hverdagen, og særligt når noget voldsomt sker. 


Organisatorisk

Uden traumebevidsthed kan vi opleve, at der er udfordringer i vores organisation, som vi kæmper med at løse. Vi ved ikke at udfordringerne kan være tegn på traumereaktioner som et mere kollektivt fænomen. Så vi løber stærkere for at fixe, løse og slukke ildebrande, og opdager ikke at vores forhold til udfordringerne også rummer traumereaktioner. Dermed kommer vi til at løbe rundt i et endeløst hamsterhjul, hvor udfordringerne blot flytter til et nyt område, så snart vi synes at have fundet en løsning. Med traumebevidsthed kan du se hvilke af jeres udfordringer der er udtryk for kollektive traumereaktioner og mistrivsel. Du kan se hvordan der er behov for at skabe strukturer på arbejdspladsen som højner trivslen og samhørigheden og du er samtidig i stand til at vidne din egen relation til jeres udfordringer, så du ikke bliver grebet af stress og egne traume-reaktioner.


Kollektivt

Uden traumebevidsthed på det kollektive felt, opfatter vi det enkelte menneskes udfordringer som et personligt anliggende. Vi leder efter forklaringer inde i personen eller i det nære miljø og leder også efter individuelle løsninger. Vores egne udfordringer bliver også til et individuelt problem vi har, og som derfor er behæftet med skam, skyld og mindreværd. 

Vi kigger rundt i samfundet, landet eller verden og ser en lang liste af problemer der skal løses. Problemer der ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre; de sociale udfordringer i lokalsamfundet, klimaet og krige i Mellemøsten. Problemerne tilhører mest dem, der har dem, og de har behov for hjælp. Men ressourcerne rækker ikke. Med traumebevidsthed kan vi se mønstrene i samfundets og verdens store udfordringer. Vi forstår traumernes dynamik og manifestation i de kollektive lag, og vi kan se hvordan det er de samme traumereaktioner der udspiller sig lokalt. 

Vi forstår derfor også at problemerne kun sjældent kan individualiseres og at kulturforskelle ikke er den hindring de beskyldes for at være. 

Vi får øje på rødderne til alkoholmisbrug og øvrige sociale udfordringer i lokalsamfundet og begynder at forholde os anderledes til dem og til de mennesker der er ramt, samtidig med at vi tager initiativer, der kan skabe en ny sammenhængskraft i lokalsamfundet. 


Eksempel: Din leder har en skarp tone som skaber et ubehag i dig og du begynder at få svært ved at børste det af dig. Det vækker en vagtsomhed i dig og du bruger energi på at holde øje med og tolke signaler fra hende. Det spænder op i din krop, i maven og i skuldrene. Du får sværere ved at slappe af og bliver kortluntet overfor medarbejdere og overfor din familie. Søvnen er også påvirket. 

Du får trang til at komme væk fra din leder, da du gerne vil undgå det ubehag, du får i nærheden af hende. Din kommunikation bliver mere sparsom, du undgår i højere grad møder og drømmer om at komme i en anden afdeling.

Eksempel: En af dine medarbejdere har mistet et nært familiemedlem og bryder sammen på dit kontor. Han har svært ved at passe sit arbejde og du er bekymret for om han bliver til skade for sig selv. Du mærker et stærkt ubehag og en kraftig trang til at gøre noget nu og her, men selvom du iværksætter hjælp udefra, har du svært ved at slippe følelsen af at skulle redde ham. Det fylder både på arbejdet og i din fritid, og du mister overblikket. Det påvirker jeres relation fremadrettet på en måde der ikke gavner hverken dig, ham eller arbejdet. .

Eksempel: I organisationen har I svært ved at fastholde medarbejderne og sygefraværet er også meget højt. Det koster utroligt mange penge hver gang en medarbejder forlader jobbet og en ny skal ansættes, det er svært at finde kvalificerede medarbejdere og med det høje sygefravær er der opgaver der ikke bliver løst til tiden. I ledelsen går I langt for at løse problemerne, undersøger arbejdsmiljøet og tager initiativer til at gøre det attraktivt at beholde jobbet, gennem f.eks. bonusser og privilegier. Det er stressende og drænende på samme tid og det er svært at knække koden.

Eksempel: Der er problemer med højt alkoholmisbrug i lokalsamfundet. Kommunens indsatser for misbrugsbehandling har svært ved at følge med og tilstedeværelsen af alkoholmisbrug afføder flere andre sociale udfordringer som arbejdsløshed, overgreb, kriminalitet og unge som ikke får uddannelse.

Har du spørgsmål til os?

Kontakt os, og lad os starte en samtale

unsplash